دیگر برای تولید داده هزینه نکنید

حجم عظیمی از داده ها بصورت طبیعی در وب انباشته می شود که خودش می تواند یک منبع غنی برای تحلیل باشد؛ دیگر برای تحلیل لازم نیست خیلی داده تولید کرد و برای این منظور هزینه کرد. داده هایی که بصورت طبیعی در وب تولید می شود، خیلی اوقات برای انجام تحلیل ها کفایت می کند.

هر چه را می‌شنوید، اوسینت کنید

می توان درستی یا غلطی هر حرفی را با استفاده از اطلاعات عمومی سنجید؛ گاهی آمارهایی داده می‌شود که منابع اصلی اش در وب هست؛ گاهی ادعایی می‌شود که می توان آن را چک کرد؛ گاهی یک عکس خبری می شود که می توان درستی اش را بررسی کرد؛ و …

در فضای مجازی کارآگاهی کنید

اوسینت‌کارها می‌توانند از طریق سرنخهایی که در یک موضوع پیدا می‌کنند و پیگیری آنها، به اطلاعات ارزشمندی برسند که امکان رسیدن به نتایج را تسهیل می‌کنند.

دیگران هم شما را اوسینت می‌کنند

اطلاعات حساس باید با ملاحظات اوسینتی خاصی منتشر شوند. گاهی یک عکس ساده اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دشمن قرار می‌دهد

بلاگ جامع

تولید بسته‌های داده

پرونده‌های اوسینتی

کارآگاهی در وب

صحت سنجی محتوا

تحلیل شخصیت

افکار سنجی اجتماعی

چه می‌کنیم؟

ارائه‌ی تحلیل‌هایی از طریق واکاوی داده‌های موجود در وب و یافتن اطلاعاتی که ممکن است در پستوهای تاریک وب (وب سطحی و وب عمیق) وجود داشته باشد.

  • جستجوی مطالب از نقاط دوردست وب
  • تحلیل دقیق مطالب
  • گزارش‌های مبسوط
  • نتابج قابل استناد

برخی از مشتریان ما

دوره‌های آموزش اوسینت

اوسینت را از بهترین اساتید آن بیاموزید.

دوره‌ی آموزشی مقدماتی

آموزش اوسینت۸ ساعت

دوره‌ی آموزشی متوسط

آموزش اوسینت۲۰ ساعت

دوره‌ی آموزشی پیشرفته

آموزش اوسینت۴۰ ساعت

۸۰
پروژه‌ی انجام شده
۲۰
دوره‌ی آموزشی
۲۰
مشتری راضی
۸۵۰
اعضای شبکه‌ی اوسینت

ما را از نظر خود محروم نکنید.

تمام تلاشمان را برای بهبود وضعیت فعلی به کار می‌بندیم

    در اینجا کار می‌کنیم:

    تهران، چهارراه ولیعصر، پلاک ۱۰۷۰، واحد ۵