برآورد و تخمین ساعت و جهت در طبیعت به کمک سایه تصاویر یکی از اصول تحصیل اطلاعات از تصاویر می‌باشد:

(پیش نیازها: در نیمکره شمالی سایه اجسام هنگام ظهر به سمت شمال می‌افتد و در نیمکره ی جنوبی به سمت جنوب.. اگر رو به شمال بایستید سمت چپ غرب و سمت راست شرق است.)

۱ -زمین را مسطح و افقی نمایید و یا زمینی با این مشخصات پیدا کنید (در اطراف محل کمپتان) و دایره ای رسم کنید.

۲ – نیم دایرای که به سمت شمال قرار دارد را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنید.

۳ – عدد ۶ را در انتھای غربی نیم دایره شمالی انتخاب کرده و به ترتیب اعداد ۷-۸-۹-۱۰-۱۱ را در سمت غرب نیم دایره در نظر بگیرید .

۴ – عدد ۱۲ کاملا باید رو به شمال و وسط نیم دایره شمالی باشد .

۵ – اعداد ۱-۲-۳-۴-۵-۶ و یا به عبارتی ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸ را در سمت شرقی نیم دایره در نظر بگیرید.

۶ – درست در مرکز این دایره شاخصی بطور کاملا عمودی نصب کنید . برای این کار از یک تکه شاخه بلند و صاف استفاده نمایید و توجه داشته باشید

که طول این شاخص کاملا به میزان بزرگی دایره رسم شده بستگی دارد ،یعنی ھرچه این دایره بزرگتر باشد شاخص ھم باید بلند تر باشد که سایه

آن به دایره برسد.

کار شما به پایان رسیده ، در ھر لحظه سایه شاخص روی ھر عددی که باشد ساعت تقریبی ھمان است.

متخصصی که تحلیل این عکس را انجام داده با توجه به تمایلات سایه‌ها که از دیدن چندین ویدئویی که به نظر در این لوکیشن ضبط شده به کمک روش فوق جهت را مشخص کرده و ساعت این اتفاق را ۶ صبح تشخیص داده است.

 

تخمین ساعت بوسیله سایه

در نهایت شما را به دیدن این کلیپ دعوت می‌کنیم.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید...