آیا شما نیاز به پشتیبانی دارید؟

تماس با ما

دفتر مرکزی

۳۸۷ Madison Ave
تبریز، ایران ۱۰۱۱۸

ایمیل ما

hello@bezel.com
business@bezel.com

تماس با ما

+۱۲ ۲۱۲-۵۶۸-۹۹۹
+۱۲ ۳۲۳-۹۹۹-۵۶۸

در تماس باشید

بیایید با هم کار کنیم.