لیست کامل عناصر

جدول هزینه ها

پایه

تومان۹۰۰۰

نقره ای

تومان۱۹۰۰۰

پلاتین

تومان۴۹۰۰۰