تولید بسته‌های داده

شبهات وارده به یک نامزد ریاست جمهوری

در بهبوهه‌ی نبردهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، رقبا تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود را برای برجسته کردن شخصیت خود فعال کرده بودند. رسانه‌های هر طرف سعی در تضعیف جایگاه طرف مقابل و تقویت دیدگاه مردم نسبت به نامزد خودشان را داشتند. به این صورت برای ماه‌ها یک جنگ رسانه‌ای درگرفت.

همکاران ستاد انتخاباتی یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری، سراغ تیم جامع آمدند و سوالی را برایمان طرح کردند: رسانه‌های رقیب، چه مسائلی را علیه این نامزد مطرح می‌کنند؟

به این ترتیب تیم جامع دست‌به کار شد. ما به بررسی تک‌تک رسانه‌های رقیب پرداختیم و مهم‌ترین سوالاتی که علیه ایشان مطرح شده‌بود را به همراه منبع و زمان دقیق طرح شدن شبهه جمع آوری کردیم.

برای این کار نخست منابع جستجو را دسته‌بندی کردیم. منابع مد نظر ما، نخست سایت‌ها و خبرگزاری‌های رقیب، بعد شبکه‌های اجتماعی پر استفاده‌ی مردم و در نهایت ابزارهای عمومی وب بود.

تیم جامع شبکه‌های اجتماعی پر استفاده مثل توییتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و تلگرام را پایش کرد. در این شبکه‌ها نقاط شلوغ (برای مثال کانال‌های خبری با اعضای زیاد) و تگ‌های مربوط به شبهات و سوالات را بررسی کردیم. در نتیجه بیش از ۲۰۰ شبهه‌ی مختلف استخراج شده و در ۷ دسته‌ی کلی جا داده شدند. تمام شبهات با تاریخ طرح شدن و نقطه‌ی شروع شبهه در گزارش نهایی به کارفرمای محترم تسلیم شدند.

پس از پایش سایت‌های رقیب این نامزد که بازدید قابل قبولی داشتند، تیم جامع بیش از ۵۰ شبهه و سوال مختلف را با منبع شبهه و نخستین زمان طرح شدن استخراج کرده و در ۷ دسته (مشابه شبکه‌های اجتماعی) تقسیم کرده و به صورت مبسوط در گزارش مربوطه ذکر کرد.

آخرین منبع ما ابزارهای رایگان موجود در وب بود. در این سوال خاص، ابزار ترندهای گوگل، تقریبا بر تمام ابزارهای دیگر محیط بود. در نتیجه به بررسی اطلاعات این ابزار و تحلیل نتایج آن پرداختیم. در نتیجه‌ی این تحلیل، مهمترین رخدادهای زمان تبلیغ را از دیدگاه مردم استخراج کرده و با نتایج مربوطه به کارفرما تسلیم کردیم.

نوع خدمت: تولید بسته‌های داده

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.