جستجو براساس مکان در فیس‌بوک  ۱

جستجوی پروفایل‌ها بر اساس مکان، می‌تواند هنگامی که نام سوژه را نمی‌دانیم بسیار سودمند باشد. عبارت زیر برای جستجوی هر کاربری که در حال حاضر در Newyork زندگی می‌کند، به کار می‌رود.

https://www.facebook.com/search/str/newyork/pages-named/residents/present/intersect

با این کار نتایج بسیار زیادی ارائه خواهد شد. ما می‌توانیم این نتایج را با افزودن ملاک‌های جستجوی بیشتر، فیلتر کنیم. URL زیر تنها کاربرانی را نشان می‌دهد که در Newyork زندگی می‌کنند و مهندس هستند:

https://www.facebook.com/search/str/newyork/pages-named/residents/present/str/engineer/pages-named/employees/present/intersect

 

جستجو براساس مکان در فیس‌بوک  ۲

اگر ما بدانیم که اسم سوژه sam بوده و در Newyork نیز زندگی می‌کند و همچنین مهندس نیز است، URL زیر تنها کاربری را که با معیارهای ما منطبق است، نشان می‌دهد.

در اینجا نیز می‌توان بخش present را در داخل آدرس به past تغییر داد تا بتوانیم نتایج پیشین را نیز به دست آوریم:

https://www.facebook.com/search/str/sam/usersnamed/intersect/str/newyork/pages-named/residents/present/intersect/str/engineer/pages-named/employees/present/intersect

جستجو بر اساس مکان در فیس بوک

 

جستجو براساس تحصیلات

فیس‌بوک به ما اجازه می‌دهد تا دانش‌آموزان یک مدرسه یا دانشگاه خاص را بدون دانستن اسم آنها مورد جستجو قرار دهیم. این کار می‌تواند برای ایجاد فهرستی از شاهدان بالقوه یک واقعه مفید باشد و به ما اجازه می‌دهد روابط دوستی را در میان آنها مورد تحلیل قراردهیم.

 با وارد کردن آدرس زیر، ما دانشجویان فعلی و سابق دانشگاه شینهوا را مورد جستجو قرار داده‌ایم:

https://www.facebook.com/search/str/Tsinghua/pages-named/students

جسجو بر اساس تحصیلات افراد

 

جستجو براساس زبان

بسیاری از کاربران زبان خود را در پروفایل فیس‌بوک مشخص می‌کنند. ما می‌توانیم این محتوا را نیز مشابه موارد قبلی مورد جستجو قرار دهیم.

آدرس زیر هر کاربری که ژاپنی صحبت و در Denver نیز زندگی می‌کند، نشان می‌دهد. در این URL گزینه های Japanese (زبان فرد) و Denver (محل سکونت فرد) قابل تغییر می‌باشد

https://www.facebook.com/search/str/Japanese/pages-named/speakers/str/Denver/pages-named/residents/present/intersect

جستجو بر اساس نوع زان افراد

 

جستجو براساس Likes

فیس‌بوک این امکان را می‌دهد تا نتایج را بر اساس موضوعات مورد علاقه افراد فیلتر کنیم. وقتی کاربران بر گزینه Like در صفحه فیس‌بوک کلیک می‌کنند، پروفایل آنها می‌تواند بر اساس این اطلاعات جستجو شود. آدرس زیر، پروفایل هر کس که OSINT را لایک کرده است، نشان می‌دهد.

https://www.facebook.com/search/str/osint/pages-named/likers

اگر بخواهیم دانشجویان هاروارد که OSINT را لایک کرده‌اند مورد جستجو قرار دهیم، با استفاده از آدرس زیر می‌توان به نتیجه دلخواه دست یافت:

https://www.facebook.com/search/str/Harvard/pages-named/students/str/osint/pages-named/likers/intersect

جستجو بر اساس موضوعات مورد علاقه

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید...